Thursday, February 5, 2009

oh...well<3

HAPPY BIRTHDAY YUNHO!!!!!!!!

HE'S ALREADY 23....
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....

KOREAN:생일축하합니다 (saengil chukha hamnida) YUNHO!!
JAPANESE:お誕生日おめでとうございます (otanjōbi omedetō gozaimasu) YUNHO!!
CHINESE:[生日快乐] (shēngrì kuàilè) im happy for yunho....

and again
Happy birthday!!!